Analogowa Sowa włada biegle...

...

...

...

...

...